Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem mieszkaniowym zabezpieczonym na nieruchomości. Banki zazwyczaj pożyczają duże sumy pieniędzy. Nie da się przewidzieć, czy kredytobiorca będzie dokonywał płatności w terminie. Dla banku kredyt hipoteczny jest w zasadzie kredytem bez ryzyka, ponieważ kredyt może być spłacony poprzez sprzedaż zabezpieczenia.

Do tego dochodzą warunki kredytowania, w tym zobowiązania ubezpieczeniowe, np. ubezpieczenia na życie. Zwykle nie jest ono obowiązkowe, ale stanowi dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla banku (w przypadku ubezpieczeń gwarantem płatności jest towarzystwo ubezpieczeniowe), jak i kredytobiorcy, obejmując szereg ryzyk. Dla kredytów hipotecznych dostępne są również kompleksowe produkty ubezpieczeniowe.

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Pożyczkodawcy zazwyczaj współpracują z akredytowanymi firmami ubezpieczeniowymi, które ubezpieczają:

Życie/zdrowie pożyczkobiorcy

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują Superpolisa – ubezpieczenia na życie ze stałą lub zmienną stopą procentową. Suma ubezpieczenia jest zazwyczaj równa kwocie kredytu i idzie z nią w parze lub może być wyższa, ale nie więcej niż o 10%. Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest na okres 1 roku z możliwością corocznego odnawiania.

Nieruchomości – ubezpieczenie obowiązkowe określone w ustawie o księgach wieczystych

Polisa gwarantuje pożyczkodawcy spłatę pożyczki w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, utraty/uszkodzenia zabezpieczenia. Przedmiotem ochrony jest mieszkanie, dom lub działka. Ryzyka standardowe – pożar, klęska żywiołowa, awaria instalacji wodnej, kradzież, wybuch gazu. Nieruchomość nie może być uszkodzona, zniszczona (zużycie fizyczne nie może przekraczać 70%), niewykończona lub objęta zakazem (zajęcie, zastaw, spory sądowe). Okres obowiązywania polisy pokrywa się z okresem spłaty kredytu (lub jest odnawiany co 1-3 lata).

Ubezpieczenie tytułu prawnego to ochrona przed ryzykiem utraty tytułu prawnego do nieruchomości


Jeśli sąd uzna transakcję sprzedaży za nieważną lub poprzedni właściciele nieruchomości za niekompetentnych. Ubezpieczenie tytułu prawnego jest dobrowolne. Stosowane przy zakupie domu w nowej konstrukcji, na rynku wtórnym, pomaga kredytodawcy, kredytobiorcy, aby uniknąć strat finansowych w sytuacjach związanych z oszustwami. Koszt ubezpieczenia zależy od rzeczywistej wartości nieruchomości, liczby dokonywanych nią transakcji oraz okresu obowiązywania polisy (od roku do 10 lat).

Podsumowanie

Często firmy oferujące ubezpieczenia hipoteczne oferują kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe, które obejmują wszystkie rodzaje ubezpieczeń hipotecznych – nieruchomości, tytułu własności, ubezpieczenia na życie i od odpowiedzialności. Taki produkt pakietowy zmniejsza skutki finansowe strat i szkód spowodowanych przez kilka zdarzeń.

 

Dlaczego ważne jest, aby pomyśleć o ubezpieczeniu na życie w młodym wieku

Kiedy jesteśmy młodzi, rzadko myślimy o tym, co niespodziewane. Ubezpieczenie na życie może pomóc chronić osobę i jej bliskich przed takimi okolicznościami. W tym artykule dowiemy się, dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie na życie w młodym wieku i jak może ono pomóc zaoszczędzić pieniądze w przyszłości.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia na życie?

Składki zależą od wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego, co oznacza, że taniej jest wykupić polisę ubezpieczeniową, gdy jest się młodym i zdrowym.

Głównym ryzykiem dla ubezpieczyciela jest śmierć osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel rozpatrując wniosek o ubezpieczenie wypełnia ankietę lub oświadczenie o stanie zdrowia, na podstawie których podejmuje decyzję o akceptacji ubezpieczenia na standardowych stawkach lub o złożeniu oferty na warunkach specjalnych (z mniejszą sumą ubezpieczenia, z wyższym współczynnikiem lub o całkowitej odmowie akceptacji ubezpieczenia danego ryzyka). Kwestionariusz pomaga ubezpieczycielowi określić prawdopodobieństwo wystąpienia wybranych przez Ciebie ryzyk. Ostateczny koszt polisy będzie zależał od odpowiedzi, jakich udzielisz w kwestionariuszu.

Ubezpieczenie na życie staje się droższe z wiekiem

Koszty będą nieuchronnie rosły wraz z wiekiem i rozwojem kariery. Twój budżet będzie się różnił w zależności od miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej.

Ochrona ubezpieczeniowa i pakiety ryzyka również będą musiały zostać zwiększone lub zmienione, aby sprostać zwiększonym potrzebom. Jeśli wykupisz ubezpieczenie na życie w młodym wieku, jego koszt będzie znacznie niższy niż gdybyś zrobił to jako osoba dorosła. Głównym celem ubezpieczenia na życie jest ochrona Twoich dochodów i tych, którzy od nich zależą. Ważne jest, aby upewnić się, że każdy etap życia jest ubezpieczony. Długoterminowe ubezpieczenie na życie obejmuje ochronę przed większą liczbą ryzyk i oferuje większą ilość świadczeń.

Eksperci twierdzą, że suma ubezpieczenia na wypadek śmierci i inwalidztwa powinna wynosić od 2 do 3-krotności rocznego wynagrodzenia. Jest to kwota, która powinna wystarczyć ubezpieczonemu i jego rodzinie na radzenie sobie w nagłych przypadkach zdrowotnych.

Maksymalny wiek, w którym można wykupić polisę ubezpieczeniową

Często zadawanym wśród klientów pytaniem dotyczącym ubezpieczeń na życie jest: “Do jakiego wieku mogę wykupić polisę ubezpieczeniową?”. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia i polisę ubezpieczeniową można wykupić do określonego wieku. Każdy ubezpieczyciel ustala swoje własne limity. Co do zasady, maksymalny wiek ubezpieczonego dla polisy nie przekracza 65-70 lat. Wszystko jednak zależy od oferty konkretnego ubezpieczyciela.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa (https://superpolisa.pl/partner/compensa/) jest firmą ubezpieczeniową działająca na polskim rynku od wielu lat. Przedsiębiorstwo co roku poszerza zakres swojej oferty o nowe produkty, o nowe placówki sprzedaży, zwiększa standardy sprzedaży tak, aby wyprzedzać rosnące oczekiwania coraz większej liczby klientów. Compensa jest częścią koncernu Vienna Insurance Group, który jest liderem ubezpieczeń na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Misja i Wizja firmy ubezpieczeniowej

Główną misją firmy Compenasa jest pełne wsparcie oraz zaufanie klientów w tak zmiennych warunkach, które panują na świecie. Przedsiębiorstwo dba o to, by zapewnić wszystkim swoim klientom najwyższe standardy obsługi oraz najlepsze z możliwych rozwiązań. Compensa wspiera swoich klientów w każdym aspekcie życia, stając się ich partnerem oraz zyskując zaufanie. Przedsiębiorstwo tworzy dynamiczną organizację, stawiając na innowacyjność i przedsiębiorczość jednocześnie, dbając o przyjazną atmosferę w pracy. Compensa tworzy wyrazisty charakter marki, która kojarzy się z profesjonalizmem w każdym calu, a także ze wsparciem i partnerstwem. Firma osiąga założone przez siebie cele dzięki spójnej i trafiającej w potrzeby klienta komunikacji. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa codziennie udoskonala relacje panujące w zespole i sprawia, by przyjemnie się pracowało. Compensa dąży do pozycji lidera na rynku pod względem jakości oraz lidera technologicznego. Firma nieustannie się rozwija, aby stać się niekwestionowanym liderem na polskim rynku ubezpieczeń.

Kompleksowe ubezpieczenia w Compensa

Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa ma w swojej ofercie kompleksowy zestaw ubezpieczeń indywidualnych na życie czy ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie OC. Compensa komunikacja jest pakietem ubezpieczeń, który jest stworzony z myślą o ubezpieczeniu pojazdów oraz kierowcy i pasażerów przed nieprzewidzianymi skutkami. Jest to pakiet ubezpieczeń zapewniający pełną ochronę ubezpieczonego na drogach. Kolejnym z ubezpieczeń wartym uwagi jest polisa na życie. Wykupując polisę klient, otrzymuje gwarancję błyskawicznego dostępu do opieki medycznej w prywatnych klinikach na terenie całego kraju. Oferuje także dostęp do lekarzy bez skierowań, a także pełny zakres badan diagnostycznych.